Categories Latest news

Marknad

13 Januari 2020 | Marknad

Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

Fördjupningen innefattar följande moment:

 • Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
 • WAN/WWAN
 • Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
 • ICOM OS – grundkonfiguration
 • ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Utbildningen riktar sig till personer som genomgått Grundläggande nätverksutbildning hos oss på Recab, eller som har motsvarande kunskaper gällande Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Fika och lunch ingår.

Utbildningstillfällen fördjupning och fortsättningskurs:
11/3 Stockholm
18/3 Eskilstuna
23/4 Sundsvall

(Grundkurs industriella nätverk: 10/3 Sollentuna, 17/3 Eskilstuna,  – länk:
www.recab.se/utbildning-industriella-natverk/ )

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com 
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com 
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Advanced and continuing course in Remote Communication with ICOM OS
Recab offers an education for those who want to deepen their skills in remote communication. The focus is on practical elements with ICOM OS from Insys.

The in-depth study includes the following steps:
• Repetition of IP addresses, routing / Layer3
• WAN / WWAN
• Mobile connection, 2G / 3G / 4G / 5G
• ICOM OS Basic Configuration
• ICOM OS – Security, VPN, firewall
The training is aimed at people who have undergone basic network training with us at Recab, or who have similar knowledge regarding Ethernet and network communication.

The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.

We offer places in open groups, but we can also tailor the training according to your own and your company’s wishes. Coffee and lunch are included.

Educational opportunities in-depth and continuing education:
11/3 Stockholm
18/3 Eskilstuna
23/4 Sundsvall

(Basic course/step 1 in Industrial networks, IT security and telecommunications  Sollentuna 10/3, Eskilstuna 17/3, )

13 Januari 2020 | Marknad

PCO Imaging lanser en ny sCMOS-kamera, pco.edge 26

Den verkliga charge domain global shuttern möjliggör ett exceptionellt lågt utläsningsbrus samt dark current brus. I kombination med justerbar kylning ger pco.edge 26 dig också möjlighet att förlänga exponeringstiderna upp till 60 sekunder.

Så om du letar efter en högupplöst kamera med låg brusnivå passar det dig.

Vill du veta mera om kameror från pco: www.pco.se

PCO Imaging has launched their latest sCMOS camera, pco.edge 26. pco.edge 26 is a true charge domain global shutter camera, providing the imaging with the high resolution of 5120 x 5120 with 2.5 x 2.5 µm² pixel size. pco.edge 26 provides one of the best resolution in the entire sCMOS camera collection. The true charge domain global shutter allows for an exceptionally low readout noise and dark current. Combined with its adjustable cooling the pco.edge 26 enables you also to extend your exposure times up to 60 seconds.

So if you are looking for a high resolution, low noice camera this is a good fit for you.

Om du vill ha mer information eller boka demo, vänligen kontakta oss på Recab AB:
Klas Bengtsson / 0730-766 721 / klas.bengtsson@recab.com
Glenn Abrahamsson / 0702-355 685 / glenn.abrahamsson@recab.com
Ebba Sandgren / 0730-641 092 / ebba.sandgren@recab.com

 

 

 

10 Januari 2020 | Marknad

Grundutbildning inom Industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation.

Grundutbildningen innefattar bland annat:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på̊ själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Utbildningen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation. Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Lunch och fika ingår.

Utbildningstillfällen grundutbildning:
10/3 Sollentuna
17/3 Eskilstuna

(Fördjupning och fortsättningskurs 11/3 Sollentuna, 18/3 Eskilstuna, Sundsvall 23/4) 

För anmälan och offert kontakta oss nedan:
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Basic education in Industrial networks, IT security and telecommunications.
Recab offers a training for those who want the basic knowledge of industrial networks, IT security and remote communication. We go through terminology, protocols and standards and put them in a practical context so that you get an understanding of how the different parts are connected.

Basic education includes:
• Industrial network communication
• IT security
• Remote communication
You also get the opportunity to try out̊ yourself and configure some of what we go through and that you can use directly You are back at your workplace.

The training is aimed at people with limited knowledge of Ethernet and network communication. The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.
We offer places in open groups, but we can also tailor the training to your own wishes and your company. Lunch and coffee are included.

Training opportunities for basic education:
10/3 Sollentuna
17/3 Eskilstuna

(Specialization and continuing course 11/3 Sollentuna, Eskilstuna 18/3, Sundsvall 24/4)

09 Januari 2020 | Marknad

Recab exhibits at FSi Technology Days Naval Defense 9-10 of January

During the Technology Days organized by the Naval Defense, the purpose is to create a common basis for maintaining and further developing future-oriented maritime technology for the Naval Defense and other maritime players.

During the exhibition Recab will show, among other things:
* Rugged fanless mission Computer for autonomous operations
* Next generation Naval hyperscale server based on 3U COTS VPX *Technology
* Extremely compact COTS GPGPU Computer

If you want to know more about Recab’s products, contact us at sales@recab.com
More info about FSi: www.fsi.no

 

Recab ställer ut på FSi Teknologidagar Sjöförsvaret -Haakonsvern 9-10 Januari
Norge är en maritim och arktisk nasjon med global maritim intresse. Detta tillämpas inte bara i säkerhetspolitiken, utan även näringslivet och förvaltningen av kompetensen är nära knutet till den maritima domänen.

Under Teknologidagarna som Sjöförsvaret arrangerar är syftet att skapa ett gemensamt underlag för att upprätthålla och vidareutveckla framtidsorienterade maritim teknologi för Sjöförsvaret och andra maritima aktörer.

Under mässan kommer Recab bland annat visa:
* Rugged fanless mission Computer for autonomous operations

* Next generation Naval hyperscale server based on 3U COTS VPX *Technology
* Extremely compact COTS GPGPU Computer

 

 

 

28 November 2019 | Marknad

ABOX-5200G4 Ny fläktlös industridator från Sintrones

Lägg sedan till möjligheten att via PoE (Power Over Ethernet) ansluta upptill exempelvis 8 st. kameror gör installationen av en visionlösning enkel och effektiv. Andra smarta funktioner är två stycken diskenheter på ABOX-5200G4 framsida som stödjer Hot Swap samt möjligheten att ansluta ABOX-5200G4 till 9-48 volts likspänning.

ABOX-5200G4 is a new fanless industrial computer from Sintrones developed to meet the high demands of an AI (artificial intelligence) solution. Intel Core i7 processor from the 8th generation of Intel processors along with a dedicated Nvidia graphics card guarantees high performance. Then add the possibility to connect to PoE (Power Over Ethernet), for example 8 pcs. cameras make the installation of a vision solution simple and effective. Other smart features are two disk drives on the ABOX-5200G4 front that support Hot Swap as well as the ability to connect the ABOX-5200G4 to 9-48 volts DC.

For more information, please contact us:
Lars Virdeby / +46 8 683 03 46 / lars.virdeby@recab.com
Robert Helenius / +46 8-683 03 46 / robert.helenius@recab.com

27 November 2019 | Marknad

Ebba Sandgren som ny Säljassistent på Recab AB


Med Ebbas energi och engagemang inom kund och servicehantering kommer vi att stärka vår närvaro och tillgänglighet, och därigenom kunna se våra kunders behov än bättre.
Ebba har bland annat arbetat med att förstärka upp team tidigare, nu senaste kommer hon från företaget Sensor Control Nordic där hon arbetade med orderhantering, kund/leverantörs-kontakt inom order och beställningar.

We are proud and pleased to announce Ebba Sandgren as the new Sales Assistant at Recab AB, Ebba will strengthen the team Sensor, ID & Vision.
With Ebba’s energy and commitment to customer and service management, we will increase our presence and availability, and thereby be able to meet our customers’ needs even better.
Ebba has previously ,among other things, worked to strengthen teams, most recently at the company Sensor Control Nordic where she worked with order management and customer / supplier contact within the order department.

 

Vill du komma i kontakt med Emma eller någon av de andra i hennes team:
Ebba Sandgren / 0730-641 092 / ebba.sandgren@recab.com
Glenn Abrahamsson / 0702-355 685 / glenn.abrahamsson@recab.com
Klas Bengtsson / 0730-766 721 / klas.bengtsson@recab.com

21 November 2019 | Marknad

INSYS MRX3 och MRX5


”MRX3 och MRX5 är två kraftfulla plattformar för routing via 4G och/eller Ethernet. Det är ett moduluppbyggt system där man anpassar produkten efter eget behov. Man kan bygga ut med extra switchkort, serieportskort eller ytterligare ett kort med 4G. Säkerhetstänket är mycket högt och möjligheterna till konfiguration är närmast oändliga.

Förutom de nya korten lanseras också möjlighet till integrerad datalogger i enheten. Naturligtvis är MRX sedan tidigare redo att möta alla förväntningar vad gäller IoT!”

 

INSYS MRX3 and MRX5
Now INSYS launches several new cards for even more opportunities. News is short for fiber, WLAN and analog and digital IO’s.

”MRX3 and MRX5 are two powerful platforms for routing via 4G and / or Ethernet. It is a modular system where you can customize the product to your own needs. You can expand with extra switch cards, serial port cards or another card with 4G. loud and the possibilities of configuration are almost endless.

In addition to the new cards, the possibility of integrated data logger is also launched in the unit. Of course MRX is already ready to meet all expectations regarding IoT!  
Contact us for a quote or for further discussions on how we can best help you!

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

05 November 2019 | Marknad

Sectech 19-20 November, Stockholm – Kom och besök oss!

SECTECH 2019

Mässan är  ett kunskapsforum med seminarium för alla med intresse för trygghet och som vill veta mer om teknikens möjligheter att bidra till ökad säkerhet. Besök Recabs monter där vi gärna hjälper dig att se vad som är bäst för just ditt företag inom området säkra industriella kommunikationslösningar. I vår monter finner du produkter från Hirschmann, INSYS, Moxa, och Etic.

För entrébiljett till mässan, kontakta oss på: orjan.axelsson@recab.com så skickar vi biljetter till dig. Vill du läsa mer om Sectech 2019: www.securityworldmarket.com/sectech/se

 

Recab exhibits at Sectech November 19-20, Stockholm – Come and visit us!
Since its establishment in 2001, Sectech has been an obvious meeting place for all of us working in the security industry. The fair is also a knowledge forum with seminars all interested in security and who want to know more about the technology’s potential to contribute to increased security.

Visit Recab’s booth where we are happy to help you see what is best for your company in the field of secure industrial communication solutions. In our booth you will find products from Hirschmann, INSYS, Moxa, and Etic.

For entrance ticket to the fair, email Örjan Axelsson på orjan.axelsson@recab.com and we will send you tickets. Read more about Sectech 2019: www.securityworldmarket.com/sectech/se


 

 

 

28 Oktober 2019 | Marknad

Inbjudan till frukostseminarie: Hållbar Produktion – mer automation är inte lösningen!

Recab Prevas

För att skapa bestående och skalbara lösningar räcker det inte med att investera i den senaste hårdvaran och de coolaste tillämpningarna. Vi brinner för att implementera lösningar som gör skillnad på riktigt – för er och för er produktion.

Sen var det ju där med automation, Robotlyftet har hela 100 miljoner till att lyfta svensk industri, låt oss berätta hur ni kan ta del av det!

AGENDA:
7:30 – 8:00
Registrering, frukost & mingel

8:00 – 8:45
Hållbar produktion – mer automation är inte lösningen
Digitaliseringsresan – ta del av erfarenheter och få hands on inspiration
Robotlyftet – en storsatsning för svensk industri.

Anmäl dig nedan, bekräftelse om ditt deltagande skickas till den mailadress som som du anger i formuläret.

Varmt välkommen till Recab och Prevas frukostseminarie!
Vill du veta mer om Hållbar produktion eller redan nu boka i oss på ett möte, tveka inte att slå en signal eller maila till: Lars Virdeby /+46 (0)8 683 03 46 /lars.virdeby@recab.com

Anmälan Hållbar produktion

Inbjudan till frukostseminarie: Hållbar Produktion – mer automation.
  Vi skickar en bekräftelse på ditt deltagande till den e-postadress som du angett.

Skicka din anmälan via den orangea knappen
Recab och Prevas är båda etablerade leverantörer till svensk industri. Vi samarbetar kring hållbar produktion i syfte att kunna erbjuda helhetslösningar som gör det enklare för organisationer att ta nästa steg på digitaliseringsresan. Prevas är även rekommenderad systemintegratör i Robotlyftet. 

 

23 Oktober 2019 | Marknad

Key Account Manager inom försäljning av Embedded datorsystem

Hire_HR

Du arbetar idag med konsultativ teknisk försäljning och har troligtvis gjort det i 10 år eller mer, du har vidare god teknisk kompetens kring datorer och då gärna inom Embedded-lösningar. Vår försäljning består ofta av komplexa affärer/projekt och du förstår vikten av att lyssna och förstå kundens behov och vi ser därför gärna att du som person är lösningsorienterad. Du är öppen, social och uppskattas av dina kunder.

Du arbetar gärna självständigt och motiveras av att ha tydliga mål att nå. Då våra säljcykler är långa behöver du ha ett stort tålamod och samtidigt förstå vikten av att ständigt bearbeta nya potentiella framtida kunder. Du har vana att hantera större kundkonton inom business to business och då besluten ofta tas av företagets ledning eller personer i ledande position, måste du känna dig bekväm i den rollen och ha god förhandlingsvana.

Arbetsuppgifter:
I rollen tar du över ett antal befintliga kunder och ansvarar för dessa, vidare kommer det läggas stor vikt på nykundsbearbetning. Du backas även upp av ingenjörer, som ingår i teamet, med teknisk spetskompetens. Du kommer att ha ett budgetansvar för den egna försäljningen samtidigt som du har ett nära samarbete med övriga i teamet. Då våra kunder finns i hela Sverige kommer visst resande förekomma med hotellövernattningar. Du kommer arbeta i en internationell miljö då våra partners kommer från Europa, USA och Asien vilket även kan innebära ett visst resande utomlands.

Recab erbjuder: Ett konkurrenskraftigt lönepaket, goda karriärmöjligheter i en stimulerande arbetsmiljö med trevliga kollegor och okomplicerade beslutsvägar. Vi är anslutna till kollektivavtal och har bl.a. ett förmånligt friskvårdsbidrag.

Erfarenhet: Lösningsorienterad teknisk försäljning inom IT-branschen i 10 år eller mer.

Omfattning: Heltid.

Körkort: Krävs, B-behörighet

Språk: Svenska och engelska i tal och skrift.

Placering: Hägersten, Stockholm.

Tillträde: Omgående

Frågor om tjänsten besvaras av: Lars Virdeby lars.virdeby@recab.com Tel: +46 (0)8 683 03 46

CV med personligt brev skickas till HR Chef Adam Ringh adam.ringh@recab.com Tel: 073 048 71 75. 

Intervjuer sker löpande.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Information om Recab AB:

Recab AB utvecklar och distribuerar produkter och innovativa lösningar inom bland annat sensorer, industriell IT och skräddarsydda datorsystem. Våra skräddarsydda lösningar och produkter fungerar i de mest extrema miljöer under, på och ovan jord.

Recab AB har kontor Sverige, Norge, Danmark och ett systerbolag England, omsätter ca 170 milj och vi är 40 anställda. Recab AB följer Handelns Tjänstemannaavtal. Recab AB är en del av teknikhandelskoncernen som ingår i det börsnoterade bolaget Addtech AB.

17 Oktober 2019 | Marknad

Roadshow med Hirschmann – Cyber security för industriella nätverk

 

 

Hirschmann Roadshow 2019

 

Vi går igenom följande:

 • Överblick av Industrial Networking (OT) inklusive zoner och förhållanden i enlighet med IEC62443.
 • Hur du optimerar användningen av säkerhetsfunktioner som erbjuds av Layer 2/3-switchar och WLAN-enheter.
 • Vi pratar om hur du kan använda säkra och godkända brandväggar, samt hur du kan segmentera upp nätverket för att skapa säkra zoner.
 • Program (HiVision) för att förenkla din säkerhetskonfiguration och övervakning av nätverket.
 • Time Sensitive Networks (TSN): säkra framtidens utmaningar

Vi kommer visa några live-demonstrationer som kommer att öka din förståelse för de metoder och möjligheter som används för att säkra ett industriellt nätverk

Recab together with Hirschmann we give you the opportunity to learn more about the importance of securing industrial control systems and the methods and tools you will use.
We go through the following:
* Overview of Industrial Networking (OT) including zones and conditions in accordance with IEC62443.
* How to optimize the use of security features offered by Layer 2/3 switches and WLANs.
* We are talking about how you can use secure and approved firewalls, as well as how you can segment the network to create secure zones.
* Software (HiVision) to simplify your network security configuration and monitoring.
* Time Sensitive Networks (TSN): secure future challenges

We will present some live demonstrations that will increase your understanding of the methods and opportunities used to secure an industrial network.

Datum/Date: 23/10 Västerås Best Western Plus Hotel Plaza –   Kl 9.00-16.00
Avgift/Fee: 750 kr (debiteras vid utebliven närvaro)

Begränsat antal platser, för bokning och mer information/For info and reservation:
Örjan Axelsson – Sales Manager +46 (0) 730766727, orjan.axelsson@recab.com eller din egen kontaktperson på Recab.

 

 

15 Oktober 2019 | Marknad

Utbilda dig och investera i din framtid

Grundutbildning inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation samt Fördjupning fjärrkommunikation

Kursdatum:
Grundutbildning inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation:
•5/11 Sollentuna.  Fika och lunch ingår

Fördjupning fjärrkommunikation – utbildning för dig som genomgått grundutbildning Ethernet och nätverks-kommunikation.
•26/11 Eskilstuna. Fika och lunch ingår
•3/12 Stockholm. Fika och lunch ingår

UTBILDNING RECAB

Kort om utbildningarna: 

GRUNDUTBILDNING inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation
Vi går igenom följande områden:
• Industriell nätverkskommunikation
• IT-säkerhet
• Fjärrkommunikation

 FÖRDJUPNING i Fjärrkommunikation med ICOM OS
Vi går igenom följande områden:
• Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
• WAN/WWAN
• Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
• ICOM OS – grundkonfiguration
• ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Du får även möjlighet att prova på själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats. Utbildningarna hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår. Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy kursen efter just Er och Ert företags egna önskemål.

 

Educate yourself and invest in your future – a new course opportunity!
Basic education in industrial networks, IT security and remote communication, and an in-depth edcuation in remote communication Recab offers an education for those who want the knowledge in industrial networks, IT security and remote  communication. We go through terminology, protocols and standards and put them in a practical context so that you get an understanding of how the different parts are connected.

 

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

 

 

11 Oktober 2019 | Marknad

Lindholmen Software Development Day – 24 Oktober

Kort och gott, Simplicity – The New Innovation. Kom och besök oss på Recab, låt oss skapa nya innovationer tillsammans!
Läs mer om mässan här: https://softwareday.lindholmen.se/en

Lindholmen Software Development Day

Lindholmen Software Development Day – October 24.
Come and visit us at the fair – Lindholmen Software Development Day is a neutral arena for knowledge sharing in the software development industry. The fair wants to contribute to innovations, new collaborations and companies and to strengthen the ICT area in Sweden. In short, Simplicity – The New Innovation. Come visit us at Recab, let’s create new innovations together!
Read more about the fair here: https://softwareday.lindholmen.se/en

For more information about our participation or discuss new innovation ideas, please contact us: 

Lars Virdeby / +46 8 683 03 46 / lars.virdeby@recab.com
Robert Helenius / +46 8-683 03 46 / robert.helenius@recab.com
Magnus Gidlund / +46 733-94 64 60 /magnus.gidlund@recab.com

08 Oktober 2019 | Marknad

Hållbar produktion – Recab inleder samarbete med Prevas

Senior Account Manager Lars Virdeby på Recab lyfter vikten av det kommande samarbetet med:
– Digitalisering inom industrin eller även kallad Industri 4.0 innebär att hårdvara som exempelvis sensorer och industridatorer integreras med överordnade produktionssystem för att i realtid kunna fatta de rätta besluten. Vårt samarbete med Prevas som har gedigen kunskap om produktionssystem och vår breda produktportfolio inom Vision, industriella nätverk samt industridatorer-, servrar gör att vi kan erbjuda kompletta digitaliserade lösningar till svensk industri.

Svensk industri står inför ständiga utmaningar och måste hitta nya lösningar för att finna vägen till en modern och hållbar produktion.
– Vägen dit stavas digitalisering, automatisering och smart produktion,
säger Ylva Amrén regionchef på Prevas. Många företag har påbörjat sin digitaliseringsresa så vi vill göra det enklare att ta nästa steg och våga lita på att det fungerar genom att erbjuda hållbara helhetslösningar med de rätta förutsättningarna. – Prevas och Recab kompletterar varandra utmärkt, fortsätter Ylva Amrén som är mycket glad över samarbetet

Recab Prevas

Recab inleder samarbete med Prevas – Hållbar produktion

 

För mer information vänligen kontakta:

Carolin Burlin CEO, carolin.burlin@recab.com
Lars Virdeby Senior Account Manager, lars.virdeby@recab.com

Svensk version Pressrelease Prevas 2019
English E_Pressrelease Prevas 2019

 

 

 

18 September 2019 | Marknad

Recab anställer Michael Milambo som Quality Engineer

Michael säger, -Bland annat mäts Recab kontinuerligt utifrån i vilken utsträckning vi arbetar enligt Lean-principer och i vilken utsträckning kundens krav uppfylls. Jag ser detta som ett bra tillfälle att ständigt förbättra oss.

En av de stora utmaningarna i sin nya roll på Recab anser Michael är just kundernas krav på kvalitet, – Recab är väl utrustad för att hantera kravställningar med hjälp av den duktiga personalen vi har, och som bidrar till produkternas höga kvalitet.

Recabs arbete över gränserna mellan länderna tillåter oss att lära av varandra och introducera bästa praxis.

Carolin Burlin VD Recab AB säger, – Kvalitet är viktigt för både Recab och våra kunder. För att kunna ligga i framkant har vi nu anställt en Quality Engineer, Michael Milambo, som bland annat kommer att ha stort fokus på att driva vår LEAN-arbete framåt. Michael kommer även att spela en viktig roll i våra projekt när det kommer till kvalitetssäkring och testuppsättning.

Michael_Milambo
Michael Milambo ny
Quality Engineer på Recab

  

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Ivansson, Marketing Manager
+46 703 15 10 12
Annelie.ivansson@recab.com

 

Pressrelease för nedladdning: Pressrelease Michael_M_2019
Pressrelease for download: E_Pressrelease Michael_M_2019

03 September 2019 | Marknad

Besök Recab och Diamond Points på SPE Offshore Europe 3-6 september – Aberdeen U.K.

Visit Recab and Diamond Points at SPE Offshore Europe the 3-6 Sept

RECAB förstår dina behov och de godkännanden som lösningarna måste få för att uppfylla offshore EX-explosiva zoner och maritima miljökrav såsom Saltvattenmist, Ytkorrosion, Vibration, EMC, EMI, etc.

Vårt team av mycket skickliga säljare och ingenjörer säkerställer att du får rätt vägledning under hela processen, från att föreslå möjliga lösningar till testning, certifiering, leverans och implementering av rätt produkt för din maritima / offshore-applikation.
Kom och besök oss på mässan, för biljett:  https://www.offshore-europe.co.uk/

02 September 2019 | Marknad

Sälj/Marknadsassistent med teknisk kompetens.

 

Sälj/Marknadsassistent med teknisk kompetens.

Du bör tidigare jobbat med konsultativ teknisk försäljning och förstår vikten av att lyssna och förstå kundens behov. Du trivs bäst när du får arbeta självständigt och planera din tid på egen hand och du motiveras av att ha tydliga mål att nå. Dina kunder uppskattar dig för att du är öppen och social, du har en god förmåga att lyssna och förstå deras behov och presentera lösningar som är anpassar för till dem.

Du har arbetat med någon form av teknisk försäljning tidigare och har därmed en god förhandlingsvana och erfarenhet av att skapa och utveckla kundrelationer på ett framgångsrikt och långsiktigt agerande. Du kommer till en början jobba nära en senior säljare som introducerar dig till rollen och därefter få du självständigt ta ansvar. Vi ser att det är en fördel om du har arbetat i Jeeves och SuperOffice tidigare.

Recab använder engelska för kommunikation inom företaget men även i viss kund och leverantörskontakt. Resor i tjänsten kan förekomma därför är körkort ett krav. Vi arbetar i team och mot gemensam budget.

Arbetsuppgifter: Försäljning via telefon till befintliga och nya kunder, uppdatera prislistor, offerthantering, bistå marknadsansvarig med aktiviteter och nyheter.

Erfarenhet: 1-2 år av teknisk innesälj. Önskemål: Ha en kännedom om teknik och automation

Omfattning: Heltid.

Placering: Norrort Stockholm.

Tilltillträde: Omgående med hänsyn till uppsägning

Lön: Fast

Frågor om tjänsten besvaras av: Glenn Abrahamsson glenn.abrahamsson@recab.com Tel: 070 2355 685. 

CV med personligt brev skickas till HR  Chef Adam Ringh adam.ringh@recab.com Tel: 073 048 71 75. 

Intervjuer sker löpande.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Information om Recab AB:

Recab AB utvecklar och distribuerar produkter och innovativa lösningar inom bland annat sensorer, industriell IT och skräddarsydda datorsystem. Våra skräddarsydda lösningar och produkter fungerar i de mest extrema miljöer under, på och ovan jord.

Recab AB har kontor Sverige, Norge, Danmark och ett systerbolag  England, omsätter ca 170 milj och vi är 40 anställda. Recab AB följer Handelns Tjänstemannaavtal.

27 Augusti 2019 | Marknad

Recab stolt sponsor av Barncancerfonden

Vi på Recab vill vara en del i arbetet mot barncancer, därav har vi har valt att sponsra Barncancerfonden under 2019, vill du vet mer om hur du och ert företag kan bidra, läs mer här:  www.barncancerfonden.se

In Sweden, about one child a day falls ill in some form of childhood cancer. Different types of childhood cancer occur at different ages. Some types of cancer affect young children, while other types affect older children and teenagers.
We at Recab want to be a part of the work against child cancer, of which we have chosen to sponsor the Child Cancer Foundation in 2019, you want to know more about how you and your company can contribute, read more here: www.barncancerfonden.se

 

 

Recab sponsrar Barncancerfonden

12 Augusti 2019 | Marknad

Utbildning i Fjärrkommunikation med ICOM OS

UTBILDNING RECAB

Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

Kursen innehåller följande moment:

 • Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
 • WAN/WWAN
 • Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
 • ICOM OS – grundkonfiguration
 • ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Utbildningen riktar sig till personer som genomgått Grundläggande nätverksutbildning hos oss på Recab, eller som har motsvarande kunskaper gällande Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy kursen efter just Er och Ert företags egna önskemål.

Kursdatum är: 26/11 i Eskilstuna. Fika och lunch ingår.

 

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!

Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com

Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com

Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

09 Augusti 2019 | Marknad

Recab ställer ut på FSi

FSi-mässans öppna dag kommer att hållas den 29 augusti. Liksom tidigare år är evenemanget beläget i Fanehallen vid Akershus fästning  mässan är öppen kl 9-15.

Recab ställer ut på FSi

Bland de besökande på mässan finner du bland annat representanter från: Boeing, Leonardo, Lockheed Martin, L3 Harris, Kraus-Maffei Wegmann, Indra Sistemas, Diehl, FFG, Hensoldt, Hanwha Defense, Safran Electronics, Patria, BAE Systems, Gentex, Thales Netherlands, Rheinmetall m.fl.

 Är du intresserad av att träffa oss på mässan, anmäl dig här:

www.fsi.no/nyheter/

 

Kommande event för Recab:

SPE Offshore 3-6 Sept, Aberdeen: www.offshore-europe.co.uk

DSEI 10-13 sept, London: www.dsei.co.uk/

05 Augusti 2019 | Marknad

Grundutbildning

UTBILDNING RECAB

Grundutbildning inom industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation.

Vi går igenom följande områden:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Kursen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål.

Våra kursdatum för hösten är:

 • 1/10 Eskilstuna kl 9:00-16:00 (Lunch och fika ingår)
 • 5/11 Sollentuna, kl 9:00-16:00 (Lunch och fika ingår)

(26/11 Eskilstuna –  Fördjupning i Fjärrkommunikation med ICOM OS)

 

Agenda för grundkurs:

Grunder                                                                           Lager 2/3

– OSI-modellen                                                              – Hub

– TCP/UDP                                                                    – Switch (unmanaged/managed)

– IP-adresser                                                                – Router

– Nätmask                                                                    – Brandvägg

– DNS                                                                            – Fjärrkommunikation

– Leveransportar                                                        -VPN

– MAC-adress

– Överföringsmedia

 

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!

Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com

Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com

Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

04 Juli 2019 | Marknad

Carolin Burlin, ny VD på Recab

Carolin Burlin Ny VD Recab

Människorna på Recab, deras passion, kompetens och drivkraft är helt enastående, vilket också ger Recab möjlighet att växa. Tillsammans har vi stort fokus på våra kunder och samarbetspartners och vi vet att goda relationer driver vår gemensamma framgång.

– I april 2018 slogs Recab samman med systerbolaget Metric Sverige.
– Vi är nu väl förberedda för det ökade behovet av ”edge to cloud”-lösningar inom Industri 4.0 och Industriell IoT. Vi kan även bidra till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lösningar för till exempel Smart Cities och Green Buildings. Sammanslagningen har gett oss en breddad kundbas och gjort Recab ännu starkare som nordeuropeiskt specialistbolag för krävande tillämpningar.

– Vi har växt, och närmast flyttar vi till större lokaler i Hamar, Norge. Vi vill fortsätta växa organiskt men vi är även öppna för förvärv.

 

Pressreleaser

Carolin Burlin_Ny_VD_Recab

NEW CEO at Recab, Carolin Burlin

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Ivansson, Marketing Manager

Mail: annelie.ivansson@recab.com eller +46 703 15 10 12

 

 

 

24 Mars 2019 | Marknad

Roadshow om Cyber Security

Vi kommer under våren att hålla två seminarier om Cyber Security, vi startar detta evenemang i södra Sverige. Vi riktar oss till våra kunder som frekvent ställs inför frågor om nätverk och säkerhet. Se nedan länk till inbjudan. Hoppas vi ses!

Klicka då här för att se inbjudan och agenda.

Kontakta oss på Industrial Datacommunication så berättar vi mer:
Magnus Unosson / 073-2010302 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-2010301 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-0766727 / orjan.axelsson@recab.com

18 Februari 2019 | Marknad

Grundläggande nätverksutbildning!

Vi har nu genomfört ”Grundläggande nätverksutbildning” i Eskilstuna och den blev väldigt lyckad!

Utbildningen är för Dig som vill ha baskunskaperna inom industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation. Vi går igenom terminologi, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att Du ska få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop.

Vi går igenom följande områden:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Kursen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål.


Våra kursdatum under våren är:  12/3 i Västberga och 9/4 i Sollentuna.
Fika och lunch ingår.

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!

 

Kontakta oss på Industrial Data Communications så berättar vi mer:
Magnus Unosson / 073-2010302 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-2010301 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-0766727 / orjan.axelsson@recab.com

10 December 2018 | Marknad

Grundläggande nätverksutbildning!

Vi erbjuder en utbildning för dig som vill ha baskunskaperna inom industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation. Vi går igenom terminologi, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att Du ska få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop.

Vi går igenom följande områden:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Kursen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål.


Våra kursdatum är: 12/2 i Eskilstuna, 12/3 i Västberga och 9/4 i Sollentuna.
Fika och lunch ingår.

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!

 

Kontakta oss på Industrial Data Communications så berättar vi mer:
Magnus Unosson / 073-2010302 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-2010301 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-0766727 / orjan.axelsson@recab.com

 

04 Januari 2018 | Marknad

Tjänster/utbildning inom Industriell IT

För att göra implementationen så enkel som möjligt för Er, så kan vi hjälpa till med olika tjänster beroende på vilken lösning som efterfrågas. Vi erbjuder även utbildningar inom grundläggande nätverkskommunikation.
Tjänster/utbildning inom Industriell IT

Den nya tekniken inom industrin medför att dagens kommunikationslösningar kan vara väldigt komplicerade och komplexa samtidigt som nästan 100% tillgänglighet efterfrågas. För att göra implementationen så enkel som möjligt för Er, så kan vi hjälpa till med olika tjänster beroende på vilken lösning som efterfrågas.

Vi erbjuder följande tjänster:
– Förkonfigurering av exempelvis routrar, switchar och datorer
– Felsökning
– Factory Acceptance Test (FAT)
– Site Acceptance Test (SAT)
– Konsultation/rådgivning kring nuvarande och/eller framtida kommunikationslösningar
– Molnbaserade M2M-löningar för fjärrkommunikation
– Grundläggande nätverksutbildning

Vi har lång erfarenhet från att implementera kommunikationslösningar inom industriella nätverk, vilket är en stor fördel då vi har stött på många olika miljöer ute hos våra kunder.