Categories Latest news
14 januari 2020 | Success Storys

Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

Kundcase Danfo

Kompakt och säker router
Som hårdvara valdes 3G/4G routern EBW-L100 vilken installeras i toalettbyggnadens apparatskåp. EBW-L100 är en industriell router vars kompakta format gör att den tar liten plats på DIN-skenan. Dessutom har den inbyggd brandvägg och klarar olika typer av VPN-lösningar. Sammantaget ger det en hårdvara som är pålitlig och lättplacerad, samtidigt som den är lätt att uppgradera när behovet uppstår.
– Routern är enkel att driftsätta och tar liten plats, säger Ola.

Molntjänst till fjärrstyrningen
Nästa ingrediens som Recab levererat är Insys VPN-tjänst, Insys icom Connectivity Suite, som passade Danfos behov. Det är en molnbaserad tjänst som är både säker och lättanvänd. Många av Danfos toaletter är stationerade utomlands så man sparar därför både resor och miljö tack vare att mycket kan göras på distans.

– Molntjänsten är väldigt stabil. Om de haft service på tjänsten så meddelas det alltid i god tid av Insys, berättar Ola som tack vare molntjänsten kan sköta uppdatering av mjukvara eller stötta lokala tekniker vid driftsättning på distans.

Höga säkerhetskrav
Andra saker som kan skötas på distans är till exempel om man ska lägga till ett brandlarm eller en ny betallösning. Förutom larm från toaletterna som kan gälla allt från värme, brand och öppna dörrar så går det också att få ut statistik. Routern tillsammans med VPN-tjänsten används i cirka 150 offentliga toaletter på olika håll i världen.

– Recab har varit en bra partner och vi har fått produkterna i god tid och alltid fått bra support vid behov. Tekniken går framåt och i framtiden kommer det vara än mer uppkopplat, berättar Magnus Appelgren, produktchef Danfo.

FAKTA:
EBW-L100 3G/4G​ (hårdvara/router)

 • Kompakt format
 •  Router och switch i en enhet
 •  Säkerhet: VPN och inbyggd brandvägg
 •  2-portars switch med 10/100 MBit/sek
 •  Integrerat Linuxprogramvara
 • Snabbstart för Insys Connectivity Suite

icom Connectivity Suite​ (molntjänst)

 •  VPN-tjänst för att skapa säkra/privata nät över Internet
 •  Främst avsett för system som är “always online”
 • Administreras på krypterad hemsida
 • Uppdaterar sig själv
 • Olika alternativ till hårdvara (GPRS, 3G/4G, ADSL, Ethernet, WiFi, NET1 450 MHz
 • Endast privata IP-adresser för högre säkerhet
 • Kostnadsfri klient
 • Fri testperiod i 30 dgr

Länkar till samarbetspartners:
INSYS – www.insys-icom.com/en/
Danfo – www.danfo.se
El & Automation i Nora – elautomation.nu/

Text: Jimmie Öbom
Foto: Danfo

Vill du veta mer om våra projekt eller produkter, kontakta oss så
berättar vi mera:

Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com 
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com 
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

English version:
World-leading Danfo chose IoT solution from Recab
Public toilet specialist Danfo, based in Nora in Sweden, is a world-leading expert on communal sanitation solutions and was founded by Nobel Industries in 1969. Danfo’s bespoke toilets for public spaces are complex facilities that demand high-quality technical solutions.  Danfo has chosen Recab’s products and services to ensure reliable automated, remote controlled IT solutions.

– We choose Recab for their overall solutions, says Ola Sjöstedt, project manager at El & Automation in Nora, who is responsible for the installation in Danfo’s toilet facilities.

Compact and reliable router
The 3G/4G router EBW-L100 is a compact, industrial router that was chose for the Danfo toilet units. The router has an in-built firewall, handles different types of VPN solutions and fits on a DIN rail. In short, it is a reliable and easily fitted hardware solution that can be upgraded to suit future needs.

– The router is simple to install and takes up very little space, Ola Sjöstedt.

 Cloud solution for automated distance control
In addition to the hardware solution, Recab has also delivered an INSYS VPN solution that suits Danfo’s needs. The INSYS icom Connectivity Suite is a reliable, cloud-based service that is easy to use. Many of Danfo’s toilet facilities are stationed abroad, and accessing units remotely cuts down on travel and therefore saves time and reduces the environmental impact.

– The cloud-based service is very stable. We get regular service updates from INSYS, says Ola Sjöstedt who – thanks to the cloud solution – can manage software updates and support local technicians remotely.

High safety standards
Adding a fire alarm or a payment solution are examples of services that can be managed remotely. In addition to installing an alarm that detects heat, fire or open doors, it’s also possible to access relevant statistics remotely.  The router together with the VPN solution are used in approximately 150 public toilet facilities around the world.

– Recab has been a good partner. The products are delivered on time and we receive good support when we need it. Technology is rapidly moving forward and in the future we’ll see even more digitalised solutions, says Danfo product manager Magnus Appelgren.

SPECIFICATIONS
EBW-L100 3G/4G​ (hardware/router)

 • Compact
 • Router and switch in a single unit
 • Security: VPN and in-built firewall
 • 2-port switch with 10/100 MBit/sec
 • Integrated Linux software
 • Fast start for INSYS Connectivity Suite

icom Connectivity Suite​ (cloud-based service)

 • VPN solution for secure, private networks
 • Primarily designed for ”always online” systems
 • The service is administrated through a crypted website
 • Automatic updates
 • Several alternatives for hardware solutions (GPRS, 3G/4G, ADSL, Ethernet, WiFi, NET1 450 MHz
 • A 30-day free test period