Categories Latest news
27 december 2019 | Produkter

Etic: FÖRLÄNG ERT BEFINTLIGA NÄTVERK UPP TILL 13KM

Etic´s  XSLAN-familj med SHDSL-switchar möjliggör anslutning av Ethernet-nätverk med ett enkelt kopparpar med datahastigheter upp till 15 Mbps.

Etic

Ett stort antal produkter för att förlänga ditt Ethernet-nätverk erbjuds: Punkt-till-punkt, multidropp och SHDSL-linjekoncentrator.

SHDSL Switch

 • Från 1 till 4 SHDSL-portar
 • Från 2 till 4 Ethernet-portar
 • Seriell gateway (option) (RS232 and RS485)
 • Fördröjning/Latency: 2 ms
 • IP router
 • SNMP, QoS
 • Bypass funktion
 • Ringtopologi (RSTP eller proprietärt protokoll)
 • Auto negotiation
 • Konfigurering och diagnostik via webbsida

Etic

EXTENDING ETHERNET UP TO 13KM

The XSLAN family of SHDSL switches enables the connection of remote Ethernet networks using a simple copper pair in order to reach data rate up to 15Mbps. A large range of Ethernet extenders is offered: Point-to-point, multipoint, 4 SHDSL lines concentrator.

SHDSL Switch

 • From 1 to 4 SHDSL ports
 • From 2 to 4 Ethernet ports
 • Serial gateway (option)RS232 and RS485)
 • Latency: 2 ms
 • IP router
 • SNMP, QoS Diffserv
 • Bypass feature
 • Failsafe ring (RSTP or proprietary protocol)
 • Auto negotiation
 • Configuration & diagnostic via web page

Link to Etic

Vill du veta mer om Etics produkter eller har du ett projekt vi kan hjälpa dig mig, tveka inte att höra av dig till oss
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com