Categories Latest news
 • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

  With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

 • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

  Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

 • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

  Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

13 januari 2020 | Marknad

Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

Fördjupningen innefattar följande moment:

 • Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
 • WAN/WWAN
 • Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
 • ICOM OS – grundkonfiguration
 • ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Utbildningen riktar sig till personer som genomgått Grundläggande nätverksutbildning hos oss på Recab, eller som har motsvarande kunskaper gällande Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Fika och lunch ingår.

Utbildningstillfällen fördjupning och fortsättningskurs:
4/3   Eskilstuna
11/3 Sollentuna

(Grundkurs industriella nätverk: 3/3 Eskilstuna, 10/3 Sollentuna – länk:
www.recab.se/utbildning-industriella-natverk/ )

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com 
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com 
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Advanced and continuing course in Remote Communication with ICOM OS
Recab offers an education for those who want to deepen their skills in remote communication. The focus is on practical elements with ICOM OS from Insys.

The in-depth study includes the following steps:
• Repetition of IP addresses, routing / Layer3
• WAN / WWAN
• Mobile connection, 2G / 3G / 4G / 5G
• ICOM OS Basic Configuration
• ICOM OS – Security, VPN, firewall
The training is aimed at people who have undergone basic network training with us at Recab, or who have similar knowledge regarding Ethernet and network communication.

The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.

We offer places in open groups, but we can also tailor the training according to your own and your company’s wishes. Coffee and lunch are included.

Educational opportunities in-depth and continuing education:
4/3 Eskilstuna
11/3 Sollentuna

(Basic course/step 1 in Industrial networks, IT security and telecommunications Eskilstuna 3/3, Sollentuna 10/3)