Categories Latest news
  • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

    With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

  • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

    Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

  • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

    Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

08 oktober 2019 | Marknad

Hållbar produktion – Recab inleder samarbete med Prevas

Recab fortsätter stärka sin position med att knyta samman starka samarbetsparter inom branschen. -Vi ser ett stort behov av helhetslösningar för företag som vill digitalisera sin verksamhet. Tillsammans med Prevas kan vi erbjuda en trygg totallösning tack vare lång erfarenhet och bred kompetens inom de båda företagen. Vi ser fram emot ett oberoende samarbete som gynnar båda parter säger Recabs VD Carolin Burlin.

Senior Account Manager Lars Virdeby på Recab lyfter vikten av det kommande samarbetet med:
– Digitalisering inom industrin eller även kallad Industri 4.0 innebär att hårdvara som exempelvis sensorer och industridatorer integreras med överordnade produktionssystem för att i realtid kunna fatta de rätta besluten. Vårt samarbete med Prevas som har gedigen kunskap om produktionssystem och vår breda produktportfolio inom Vision, industriella nätverk samt industridatorer-, servrar gör att vi kan erbjuda kompletta digitaliserade lösningar till svensk industri.

Svensk industri står inför ständiga utmaningar och måste hitta nya lösningar för att finna vägen till en modern och hållbar produktion.
– Vägen dit stavas digitalisering, automatisering och smart produktion,
säger Ylva Amrén regionchef på Prevas. Många företag har påbörjat sin digitaliseringsresa så vi vill göra det enklare att ta nästa steg och våga lita på att det fungerar genom att erbjuda hållbara helhetslösningar med de rätta förutsättningarna. – Prevas och Recab kompletterar varandra utmärkt, fortsätter Ylva Amrén som är mycket glad över samarbetet

Recab Prevas

Recab inleder samarbete med Prevas – Hållbar produktion

 

För mer information vänligen kontakta:

Carolin Burlin CEO, carolin.burlin@recab.com
Lars Virdeby Senior Account Manager, lars.virdeby@recab.com

Svensk version Pressrelease Prevas 2019
English E_Pressrelease Prevas 2019