Categories Latest news
  • SAFe-VX plattform från Kontron och SYSGO för system med hög säkerhet.

    SAFe-VX är det första resultatet av den gemensamma teknikutvecklingen från Kontron och SYSGO och baseras på Kontrons beprövade COTS (Commercial-off-the-Shelf) hårdvara och SYSGOs operativsystem PikeOS®.

  • Technique: Polarized Cameras

    Since Sony´s release of sensors with built in polarizers applications that before required complex lighting or several cameras can now easily be solved with standard lights and one camera.

  • ABOX-5200G4 Ny fläktlös industridator från Sintrones

    ABOX-5200G4 är en ny fläktlös industridator från Sintrones utvecklad för att möta de högt ställda krav som en AI (artificiell intelligens) lösning kräver. Intel Core i7 processor hämtad från 8:e generationen av processorer från Intel tillsammans med ett dedikerat grafikkort från Nvidia borgar för hög prestanda.

21 november 2019 | Marknad

INSYS MRX3 och MRX5

Nu lanserar INSYS flera nya kort för ännu fler möjligheter. Nyheter är kort för fiber, WLAN och analoga och digitala IO:s.


”MRX3 och MRX5 är två kraftfulla plattformar för routing via 4G och/eller Ethernet. Det är ett moduluppbyggt system där man anpassar produkten efter eget behov. Man kan bygga ut med extra switchkort, serieportskort eller ytterligare ett kort med 4G. Säkerhetstänket är mycket högt och möjligheterna till konfiguration är närmast oändliga.

Förutom de nya korten lanseras också möjlighet till integrerad datalogger i enheten. Naturligtvis är MRX sedan tidigare redo att möta alla förväntningar vad gäller IoT!”

 

INSYS MRX3 and MRX5
Now INSYS launches several new cards for even more opportunities. News is short for fiber, WLAN and analog and digital IO’s.

”MRX3 and MRX5 are two powerful platforms for routing via 4G and / or Ethernet. It is a modular system where you can customize the product to your own needs. You can expand with extra switch cards, serial port cards or another card with 4G. loud and the possibilities of configuration are almost endless.

In addition to the new cards, the possibility of integrated data logger is also launched in the unit. Of course MRX is already ready to meet all expectations regarding IoT!  
Contact us for a quote or for further discussions on how we can best help you!

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com