Categories Latest news
  • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

    With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

  • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

    Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

  • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

    Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

13 januari 2020 | Marknad

PCO Imaging lanser en ny sCMOS-kamera, pco.edge 26

pco.edge 26 är en verklig charge domain global shutter kamera, vilket ger bildtagning med en hög upplösning på 5120 x 5120 med 2,5 x 2,5 µm pixelstorlek. pco.edge 26 har en av de högsta upplösningarna i hela sCMOS-kamerakollektionen

Den verkliga charge domain global shuttern möjliggör ett exceptionellt lågt utläsningsbrus samt dark current brus. I kombination med justerbar kylning ger pco.edge 26 dig också möjlighet att förlänga exponeringstiderna upp till 60 sekunder.

Så om du letar efter en högupplöst kamera med låg brusnivå passar det dig.

Vill du veta mera om kameror från pco: www.pco.se

PCO Imaging has launched their latest sCMOS camera, pco.edge 26. pco.edge 26 is a true charge domain global shutter camera, providing the imaging with the high resolution of 5120 x 5120 with 2.5 x 2.5 µm² pixel size. pco.edge 26 provides one of the best resolution in the entire sCMOS camera collection. The true charge domain global shutter allows for an exceptionally low readout noise and dark current. Combined with its adjustable cooling the pco.edge 26 enables you also to extend your exposure times up to 60 seconds.

So if you are looking for a high resolution, low noice camera this is a good fit for you.

Om du vill ha mer information eller boka demo, vänligen kontakta oss på Recab AB:
Klas Bengtsson / 0730-766 721 / klas.bengtsson@recab.com
Glenn Abrahamsson / 0702-355 685 / glenn.abrahamsson@recab.com
Ebba Sandgren / 0730-641 092 / ebba.sandgren@recab.com