Categories Latest news
17 oktober 2019 | Marknad

Roadshow med Hirschmann – Cyber security för industriella nätverk

Recab tillsammans med Hirschmann vill ge dig möjlighet att lära dig mer om vikten av att säkra industriella kontrollsystem och de metoder och verktyg du ska använda. Ett fåtal platser kvar!

 

 

Hirschmann Roadshow 2019

 

Vi går igenom följande:

  • Överblick av Industrial Networking (OT) inklusive zoner och förhållanden i enlighet med IEC62443.
  • Hur du optimerar användningen av säkerhetsfunktioner som erbjuds av Layer 2/3-switchar och WLAN-enheter.
  • Vi pratar om hur du kan använda säkra och godkända brandväggar, samt hur du kan segmentera upp nätverket för att skapa säkra zoner.
  • Program (HiVision) för att förenkla din säkerhetskonfiguration och övervakning av nätverket.
  • Time Sensitive Networks (TSN): säkra framtidens utmaningar

Vi kommer visa några live-demonstrationer som kommer att öka din förståelse för de metoder och möjligheter som används för att säkra ett industriellt nätverk

Recab together with Hirschmann we give you the opportunity to learn more about the importance of securing industrial control systems and the methods and tools you will use.
We go through the following:
* Overview of Industrial Networking (OT) including zones and conditions in accordance with IEC62443.
* How to optimize the use of security features offered by Layer 2/3 switches and WLANs.
* We are talking about how you can use secure and approved firewalls, as well as how you can segment the network to create secure zones.
* Software (HiVision) to simplify your network security configuration and monitoring.
* Time Sensitive Networks (TSN): secure future challenges

We will present some live demonstrations that will increase your understanding of the methods and opportunities used to secure an industrial network.

Datum/Date: 23/10 Västerås Best Western Plus Hotel Plaza –   Kl 9.00-16.00
Avgift/Fee: 750 kr (debiteras vid utebliven närvaro)

Begränsat antal platser, för bokning och mer information/For info and reservation:
Örjan Axelsson – Sales Manager +46 (0) 730766727, orjan.axelsson@recab.com eller din egen kontaktperson på Recab.