Categories Latest news
 • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

  With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

 • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

  Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

 • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

  Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

23 Januari 2020 | Success Storys

easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab


Profectum has a tight cooperation with Recab and Nils Olav Gjørvad on the parking solution. – The result is a robust electronics cabinet which can be mounted both indoors and outdoors, he says.

 

The product, which is starting to become well known by many people, is called EasyPay. It is described as a new and modern solution for easy and user-friendly parking. – There will be no need for tickets, fines and barriers as this is replaced with smart technology, says the managing director of Profectum AS, Lars Kaasin.

Automatic payment
The parking time starts and stops by advanced camera technology, and the payment is automatic. Lars Kaasin tells that Profectum is growing fast, and the solution is used, for example, in parking houses, shopping malls and amusement parks. The company has become a real competitor to the traditional parking companies.

Valuable guidance
– Recab is our collaborator on machinery, and together we have developed solidly built centrals that can handle a vast number of cars arriving to park, Kaasin says. He emphasizes the cooperation with Nils Olav Gjørvad at Recab. – He has given us valuable support with choosing components, testing and implementation of the project, Kaasin explains.

Found the right knowledge
– We got into contact with Recab since they are distributor of a unit which we wanted to use in our own centrals. We soon discovered that Recab has knowledge and experience from similar project, and that they therefore could be a valuable collaborator for developing our solution, Kaasin says.

 Stabile and scalable
– The process started with mapping and choosing components for designing the central, testing and making a prototype. Eventually we found the final solution, and now we have a stable and scalable product which is easy to maintain, he continues. The core of the system is an industrial PC without a fan, and with an extended temperature range. According to Gjørvad, the PC is a Nuvo 5002LP from Neousys Technology, with a sixth generation Core i7 processor which corresponds to a strong stationary PC, but this is a more robust and maintenance free version.

Nuvo-5002LP/5006LP is the low-profile version of Nuvo-5000 family. It features a low-profile chassis, which reduces its height to 77 mm, and remains extraordinary 25°C to 70°C operating temperature. For those demanding varied computing power, Nuvo-5002LP/5006LP supports socket-type CPU for flexible CPU installation.

 

Strong processing
– All video processing and number plate recognition is on this platform, Gjørvad explains. – Everything is designed according to Profectum´s specifications, and we have made all the necessary switches (including fiber options), a 4G modem, and we have defined the power supply, UPS, as well as an emergency power battery, he further explains.

From camera to sky
The central communicates with ANPR cameras which register the number plates, plus Profectum´s sky solution for further processing.
– For us, it is critical that all components register every parking, and the chosen components in the centrals reflect this, Kaasin says. He emphasizes that they have chosen high quality solutions that gives redundancy to both the network and power supply. In this work, he describes Recab as an important and valuable supporter.

One hundred percent Norwegian
Profectum delivers all the software, and the solutions are finished at Topro. When the cabinets have been configurated at Recab´s filial at Eggemoen near Hønefoss, they are sent directly to the users, where they are connected to the power system and cameras.

A good environment for product development
Recab´s main Norwegian office is at Hamar, but the company has chosen to keep the Eggemoen office for several reasons. – Here we are in the thick of things regarding product development. You will find, for example, Tronrud Engineering, which is both a customer, supplier and collaborator on a lot of projects. You will also find the mechanic supplier HG-Mek, Prox/Flir, and Norsk Titanium, Gjørvad proudly informs. The Hamar department has just moved to new locations, and Elektronikk will come back to this in a later issue.

Competitiveness
To Profectum, the solution means more competitiveness and possibilities of growth. – For us, it is important to have control at all stages of our solutions. We develop all software ourselves, and we will have the same control over the machinery in the centrals, Kaasin says. – Through our cooperation with Recab, we have gained full control of the actual components, and none of the centrals has broken down so far!

Read more about some of our products from Neousys here
Link to Neousys: www.neousys-tech.com/en/

Do you want to know more about the project or our other product, please contact us:
Nils Olav Gjørvad /+47 96 90 22 11 / NilsOlav.Gjorvad@recab.com
Bjørn Espen Aase / +47 62 54 02 91 /bjorn.espen.aase@recab.com

Text & Photo by: By Einar Karlsen Elektronikknett

14 Januari 2020 | Success Storys

Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

Kundcase Danfo

Kompakt och säker router
Som hårdvara valdes 3G/4G routern EBW-L100 vilken installeras i toalettbyggnadens apparatskåp. EBW-L100 är en industriell router vars kompakta format gör att den tar liten plats på DIN-skenan. Dessutom har den inbyggd brandvägg och klarar olika typer av VPN-lösningar. Sammantaget ger det en hårdvara som är pålitlig och lättplacerad, samtidigt som den är lätt att uppgradera när behovet uppstår.
– Routern är enkel att driftsätta och tar liten plats, säger Ola.

Molntjänst till fjärrstyrningen
Nästa ingrediens som Recab levererat är Insys VPN-tjänst, Insys icom Connectivity Suite, som passade Danfos behov. Det är en molnbaserad tjänst som är både säker och lättanvänd. Många av Danfos toaletter är stationerade utomlands så man sparar därför både resor och miljö tack vare att mycket kan göras på distans.

– Molntjänsten är väldigt stabil. Om de haft service på tjänsten så meddelas det alltid i god tid av Insys, berättar Ola som tack vare molntjänsten kan sköta uppdatering av mjukvara eller stötta lokala tekniker vid driftsättning på distans.

Höga säkerhetskrav
Andra saker som kan skötas på distans är till exempel om man ska lägga till ett brandlarm eller en ny betallösning. Förutom larm från toaletterna som kan gälla allt från värme, brand och öppna dörrar så går det också att få ut statistik. Routern tillsammans med VPN-tjänsten används i cirka 150 offentliga toaletter på olika håll i världen.

– Recab har varit en bra partner och vi har fått produkterna i god tid och alltid fått bra support vid behov. Tekniken går framåt och i framtiden kommer det vara än mer uppkopplat, berättar Magnus Appelgren, produktchef Danfo.

FAKTA:
EBW-L100 3G/4G​ (hårdvara/router)

 • Kompakt format
 •  Router och switch i en enhet
 •  Säkerhet: VPN och inbyggd brandvägg
 •  2-portars switch med 10/100 MBit/sek
 •  Integrerat Linuxprogramvara
 • Snabbstart för Insys Connectivity Suite

icom Connectivity Suite​ (molntjänst)

 •  VPN-tjänst för att skapa säkra/privata nät över Internet
 •  Främst avsett för system som är “always online”
 • Administreras på krypterad hemsida
 • Uppdaterar sig själv
 • Olika alternativ till hårdvara (GPRS, 3G/4G, ADSL, Ethernet, WiFi, NET1 450 MHz
 • Endast privata IP-adresser för högre säkerhet
 • Kostnadsfri klient
 • Fri testperiod i 30 dgr

Länkar till samarbetspartners:
INSYS – www.insys-icom.com/en/
Danfo – www.danfo.se
El & Automation i Nora – elautomation.nu/

Text: Jimmie Öbom
Foto: Danfo

Vill du veta mer om våra projekt eller produkter, kontakta oss så
berättar vi mera:

Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com 
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com 
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

English version:
World-leading Danfo chose IoT solution from Recab
Public toilet specialist Danfo, based in Nora in Sweden, is a world-leading expert on communal sanitation solutions and was founded by Nobel Industries in 1969. Danfo’s bespoke toilets for public spaces are complex facilities that demand high-quality technical solutions.  Danfo has chosen Recab’s products and services to ensure reliable automated, remote controlled IT solutions.

– We choose Recab for their overall solutions, says Ola Sjöstedt, project manager at El & Automation in Nora, who is responsible for the installation in Danfo’s toilet facilities.

Compact and reliable router
The 3G/4G router EBW-L100 is a compact, industrial router that was chose for the Danfo toilet units. The router has an in-built firewall, handles different types of VPN solutions and fits on a DIN rail. In short, it is a reliable and easily fitted hardware solution that can be upgraded to suit future needs.

– The router is simple to install and takes up very little space, Ola Sjöstedt.

 Cloud solution for automated distance control
In addition to the hardware solution, Recab has also delivered an INSYS VPN solution that suits Danfo’s needs. The INSYS icom Connectivity Suite is a reliable, cloud-based service that is easy to use. Many of Danfo’s toilet facilities are stationed abroad, and accessing units remotely cuts down on travel and therefore saves time and reduces the environmental impact.

– The cloud-based service is very stable. We get regular service updates from INSYS, says Ola Sjöstedt who – thanks to the cloud solution – can manage software updates and support local technicians remotely.

High safety standards
Adding a fire alarm or a payment solution are examples of services that can be managed remotely. In addition to installing an alarm that detects heat, fire or open doors, it’s also possible to access relevant statistics remotely.  The router together with the VPN solution are used in approximately 150 public toilet facilities around the world.

– Recab has been a good partner. The products are delivered on time and we receive good support when we need it. Technology is rapidly moving forward and in the future we’ll see even more digitalised solutions, says Danfo product manager Magnus Appelgren.

SPECIFICATIONS
EBW-L100 3G/4G​ (hardware/router)

 • Compact
 • Router and switch in a single unit
 • Security: VPN and in-built firewall
 • 2-port switch with 10/100 MBit/sec
 • Integrated Linux software
 • Fast start for INSYS Connectivity Suite

icom Connectivity Suite​ (cloud-based service)

 • VPN solution for secure, private networks
 • Primarily designed for ”always online” systems
 • The service is administrated through a crypted website
 • Automatic updates
 • Several alternatives for hardware solutions (GPRS, 3G/4G, ADSL, Ethernet, WiFi, NET1 450 MHz
 • A 30-day free test period

 

13 Januari 2020 | Marknad

Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

Fördjupningen innefattar följande moment:

 • Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
 • WAN/WWAN
 • Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
 • ICOM OS – grundkonfiguration
 • ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Utbildningen riktar sig till personer som genomgått Grundläggande nätverksutbildning hos oss på Recab, eller som har motsvarande kunskaper gällande Ethernet och nätverkskommunikation.

Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Fika och lunch ingår.

Utbildningstillfällen fördjupning och fortsättningskurs:
4/3   Eskilstuna
11/3 Sollentuna

(Grundkurs industriella nätverk: 3/3 Eskilstuna, 10/3 Sollentuna – länk:
www.recab.se/utbildning-industriella-natverk/ )

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com 
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com 
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Advanced and continuing course in Remote Communication with ICOM OS
Recab offers an education for those who want to deepen their skills in remote communication. The focus is on practical elements with ICOM OS from Insys.

The in-depth study includes the following steps:
• Repetition of IP addresses, routing / Layer3
• WAN / WWAN
• Mobile connection, 2G / 3G / 4G / 5G
• ICOM OS Basic Configuration
• ICOM OS – Security, VPN, firewall
The training is aimed at people who have undergone basic network training with us at Recab, or who have similar knowledge regarding Ethernet and network communication.

The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.

We offer places in open groups, but we can also tailor the training according to your own and your company’s wishes. Coffee and lunch are included.

Educational opportunities in-depth and continuing education:
4/3 Eskilstuna
11/3 Sollentuna

(Basic course/step 1 in Industrial networks, IT security and telecommunications Eskilstuna 3/3, Sollentuna 10/3)

13 Januari 2020 | Marknad

PCO Imaging lanser en ny sCMOS-kamera, pco.edge 26

Den verkliga charge domain global shuttern möjliggör ett exceptionellt lågt utläsningsbrus samt dark current brus. I kombination med justerbar kylning ger pco.edge 26 dig också möjlighet att förlänga exponeringstiderna upp till 60 sekunder.

Så om du letar efter en högupplöst kamera med låg brusnivå passar det dig.

Vill du veta mera om kameror från pco: www.pco.se

PCO Imaging has launched their latest sCMOS camera, pco.edge 26. pco.edge 26 is a true charge domain global shutter camera, providing the imaging with the high resolution of 5120 x 5120 with 2.5 x 2.5 µm² pixel size. pco.edge 26 provides one of the best resolution in the entire sCMOS camera collection. The true charge domain global shutter allows for an exceptionally low readout noise and dark current. Combined with its adjustable cooling the pco.edge 26 enables you also to extend your exposure times up to 60 seconds.

So if you are looking for a high resolution, low noice camera this is a good fit for you.

Om du vill ha mer information eller boka demo, vänligen kontakta oss på Recab AB:
Klas Bengtsson / 0730-766 721 / klas.bengtsson@recab.com
Glenn Abrahamsson / 0702-355 685 / glenn.abrahamsson@recab.com
Ebba Sandgren / 0730-641 092 / ebba.sandgren@recab.com

 

 

 

10 Januari 2020 | Marknad

Grundutbildning inom Industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation.

Grundutbildningen innefattar bland annat:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på̊ själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Utbildningen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation. Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Lunch och fika ingår.

Utbildningstillfällen grundutbildning:
3/3   Eskilstuna
10/3 Sollentuna

(Fördjupning och fortsättningskurs 4/3 Eskilstuna, 11/3 Sollentuna)

För anmälan och offert kontakta oss nedan:
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Basic education in Industrial networks, IT security and telecommunications.
Recab offers a training for those who want the basic knowledge of industrial networks, IT security and remote communication. We go through terminology, protocols and standards and put them in a practical context so that you get an understanding of how the different parts are connected.

Basic education includes:
• Industrial network communication
• IT security
• Remote communication
You also get the opportunity to try out̊ yourself and configure some of what we go through and that you can use directly You are back at your workplace.

The training is aimed at people with limited knowledge of Ethernet and network communication. The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.
We offer places in open groups, but we can also tailor the training to your own wishes and your company. Lunch and coffee are included.

Training opportunities for basic education:
3/3 Eskilstuna
10/3 Sollentuna

(Specialization and continuing course 4/3 Eskilstuna, 11/3 Sollentuna)

09 Januari 2020 | Marknad

Recab exhibits at FSi Technology Days Naval Defense 9-10 of January

During the Technology Days organized by the Naval Defense, the purpose is to create a common basis for maintaining and further developing future-oriented maritime technology for the Naval Defense and other maritime players.

During the exhibition Recab will show, among other things:
* Rugged fanless mission Computer for autonomous operations
* Next generation Naval hyperscale server based on 3U COTS VPX *Technology
* Extremely compact COTS GPGPU Computer

If you want to know more about Recab’s products, contact us at sales@recab.com
More info about FSi: www.fsi.no

 

Recab ställer ut på FSi Teknologidagar Sjöförsvaret -Haakonsvern 9-10 Januari
Norge är en maritim och arktisk nasjon med global maritim intresse. Detta tillämpas inte bara i säkerhetspolitiken, utan även näringslivet och förvaltningen av kompetensen är nära knutet till den maritima domänen.

Under Teknologidagarna som Sjöförsvaret arrangerar är syftet att skapa ett gemensamt underlag för att upprätthålla och vidareutveckla framtidsorienterade maritim teknologi för Sjöförsvaret och andra maritima aktörer.

Under mässan kommer Recab bland annat visa:
* Rugged fanless mission Computer for autonomous operations

* Next generation Naval hyperscale server based on 3U COTS VPX *Technology
* Extremely compact COTS GPGPU Computer

 

 

 

27 December 2019 | Produkter

Etic: FÖRLÄNG ERT BEFINTLIGA NÄTVERK UPP TILL 13KM

Etic

Ett stort antal produkter för att förlänga ditt Ethernet-nätverk erbjuds: Punkt-till-punkt, multidropp och SHDSL-linjekoncentrator.

SHDSL Switch

 • Från 1 till 4 SHDSL-portar
 • Från 2 till 4 Ethernet-portar
 • Seriell gateway (option) (RS232 and RS485)
 • Fördröjning/Latency: 2 ms
 • IP router
 • SNMP, QoS
 • Bypass funktion
 • Ringtopologi (RSTP eller proprietärt protokoll)
 • Auto negotiation
 • Konfigurering och diagnostik via webbsida

Etic

EXTENDING ETHERNET UP TO 13KM

The XSLAN family of SHDSL switches enables the connection of remote Ethernet networks using a simple copper pair in order to reach data rate up to 15Mbps. A large range of Ethernet extenders is offered: Point-to-point, multipoint, 4 SHDSL lines concentrator.

SHDSL Switch

 • From 1 to 4 SHDSL ports
 • From 2 to 4 Ethernet ports
 • Serial gateway (option)RS232 and RS485)
 • Latency: 2 ms
 • IP router
 • SNMP, QoS Diffserv
 • Bypass feature
 • Failsafe ring (RSTP or proprietary protocol)
 • Auto negotiation
 • Configuration & diagnostic via web page

Link to Etic

Vill du veta mer om Etics produkter eller har du ett projekt vi kan hjälpa dig mig, tveka inte att höra av dig till oss
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

18 December 2019 | Produkter

Acksys AirXroad

Enheten använder sig av MIMO-tekniken som bidrar till en utökad täckning, högre dataflöde och ökad tillförlitlighet för radiolänkar.
Den uppfyller de tuffa kraven när det gäller driftsmiljö: från -40 ° C till + 70 ° C, klarar stötar och är vibrationssäker, den är även IP-66-klassad.
AirXroad är E-märkt ECE R10 (EMC-standard för elektronisk utrustning installerad ombord på fordon).

Översikt

 • Allt-i-ett: AP / client / repeater / Mesh / router
 • WiFi 802.11a / b / g / n (MIMO 2T2R), hastighet upp till 300 Mbps, 2,4 / 5 GHz
 • Enkel och säker konfiguration: webbläsare (HTTPS), SNMPV3, WaveManager
 • Operativsystem: WaveOS
 • DC-strömförsörjning (+ 9VDC till + 48VDC) & PoE 802.3af
 • Snabb roaming mellan kanalerna (i klientläge)
 • Stöts- och vibrationssäkert robust aluminiumhölje i IP66-klass
 • E-märkning (ECE R10-certifiering för integration i fordon)

 

Ackysys AirXroad is a compact rugged enclosure equipment, ideally designed for applications in road transportation, depots, warehouses, agriculture, manufacturing floors, docks, distribution centers, shipyards and lumberyards… it can be mounted in trucks, city buses, forklifts, trailers, tractors or cranes or in any rotating machinery, for material handling, real-time information transmission, and inventory management.

The device relies on the multi-streams MIMO technology that contributes to an expanded coverage, higher data throughput and increased radio link reliability.
It fulfills the most severe requirements in terms of operating environment: from -40°C to +70°C, shock and vibration proof, protection against dust and water projections (IP66).
AirXroad is E-marked ECE R10 (EMC standard for electronic equipment installed aboard vehicle), and can thus be installed in full safety aboard of all on-road equipment.

Overview

 • All-in-one : AP/client/repeater/Mesh/router
 • WiFi 802.11a/b/g/n (MIMO 2T2R), radio data rate up to 300 Mbps, 2.4/5 GHz
 • Easy and secure configuration: web browser (HTTPS), SNMPV3, WaveManager
 • Operating System : WaveOS
 • DC power supply input (+9VDC to +48VDC) & PoE 802.3af
 • Multichannel fast roaming (in client mode)
 • Shock & vibration proof rugged aluminium enclosure IP66 seal rating
 • E-marking (ECE R10 certification for integration in onboard vehicles)

Link to: Acksys

Vill du veta mer om Ackysys produkter eller har du ett projekt vi kan hjälpa dig mig, tveka inte att höra av dig till oss
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

12 December 2019 | Produkter

SAFe-VX plattform från Kontron och SYSGO för system med hög säkerhet.

SAFe-VX computing platform gör det möjligt för användarn att snabbt växla till ett SIL-certifierat system för att uppfylla IEC 61508-standarderna till elektroniska system. PikeOS® är för närvarande det enda realtidsoperativsystemet med en certifierbar kärna enligt Common Criteria EAL 3+, som stöder uppdelning av uppgifter och implementerar därför funktionell säkerhet och IT-säkerhet i ett system. Med sin flexibla och modulära VPX-baserade arkitektur möjliggör Safety Computing-plattformen snabbare tid till marknad och en betydande minskning av de totala kostaderna:
Länk till Kontron och mer om SAFe-VX här 

 

SAFe-VX computing platform from Kontron and SYSGO for safety-critical systems.
The platform is the first result of the joint technology development from Kontron and SYSGO and is based on Kontron’s proven COTS (Commercial-off-the-Shelf) hardware and SYSGO’s real-time operating system PikeOS®. It allows users to quickly switch to a SIL certified system so as to meet the IEC 61508 standards for electronic systems. PikeOS® is currently the only real-time operating system with a certifiable kernel according to Common Criteria EAL 3+, supporting tasks segregation, and therefore implementing functional safety and IT security in one system. With its flexible and modular VPX-based architecture, the Safety Computing platform enables faster time-to-market and a major shrink of the total cost of ownership. Link to Kontron and more about SAFe-VX here    

För mer information om SAFe-VX från Kontron och frågor om hur vi kan hjälpa dig för bästa lösningar:
Lars Virdeby / +46 8 683 03 46 / lars.virdeby@recab.com
Robert Helenius / +46 8-683 03 46 / rober.helenius@recab.com
Bjørn Espen Aase /+47 950 595 15 /bjorn.espen.aase@recab.com
Brian Ulskov Sørensen / +45 443 511 85 /brian.ulskov.sorensen@recab.com

 

 

 

10 December 2019 | Produkter

Technique: Polarized Cameras

The polarizers are fitted between the micro lenses and the pixel array, see below.
The polarizers are fitted between the micro lenses and the pixel area

With this sensor you get four images with different angled polarizers that are put together to one picture that reveals some exciting properties.
With this sensor you get four images with different angled polarizers

You can with this camera detect things that usually is hard to detect, like stress in glass or plastic, scratches on surfaces or to just get rid of glare in for example plastic containers to be able to see what lies behind.

We have polarizer cameras from several vendors so contact us for help to choose the right camera for your application:
Klas Bengtsson / 0730-766 721 / klas.bengtsson@recab.com
Glenn Abrahamsson / 0702-355 685 / glenn.abrahamsson@recab.com
Ebba Sandgren / 0730-641 092 / ebba.sandgren@recab.com