Categories Latest news
 • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

  With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

 • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

  Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

 • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

  Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

10 januari 2020 | Marknad

Grundutbildning inom Industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation.

Recab erbjuder en utbildning för dig som vill ha baskunskaperna inom industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation. Vi går igenom terminologi, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att Du ska få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop.

Grundutbildningen innefattar bland annat:

 • Industriell nätverkskommunikation
 • IT-säkerhet
 • Fjärrkommunikation

Du får även möjlighet att prova på̊ själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats.

Utbildningen riktar sig till personer med begränsad kunskap om Ethernet och nätverkskommunikation. Utbildningen hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår.

Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy utbildningen efter just Er och Ert företags egna önskemål. Lunch och fika ingår.

Utbildningstillfällen grundutbildning:
3/3   Eskilstuna
10/3 Sollentuna

(Fördjupning och fortsättningskurs 4/3 Eskilstuna, 11/3 Sollentuna)

För anmälan och offert kontakta oss nedan:
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com

 

Basic education in Industrial networks, IT security and telecommunications.
Recab offers a training for those who want the basic knowledge of industrial networks, IT security and remote communication. We go through terminology, protocols and standards and put them in a practical context so that you get an understanding of how the different parts are connected.

Basic education includes:
• Industrial network communication
• IT security
• Remote communication
You also get the opportunity to try out̊ yourself and configure some of what we go through and that you can use directly You are back at your workplace.

The training is aimed at people with limited knowledge of Ethernet and network communication. The training is held in Swedish by our experienced FAE Daniel Lundén. Training materials in Swedish are included.
We offer places in open groups, but we can also tailor the training to your own wishes and your company. Lunch and coffee are included.

Training opportunities for basic education:
3/3 Eskilstuna
10/3 Sollentuna

(Specialization and continuing course 4/3 Eskilstuna, 11/3 Sollentuna)