Categories Latest news
  • easyPay: Parked the challenges for smart reading through collaboration with Recab

    With EasyPay, you can easily drive in and out of a parking area without (a lot of) concern for payment and exceeded parking time. A tight cooperation between Recab and Profectum has resulted in a smart solution that eliminates stress when searching for a parking meter, and you will no longer be fined for a couple of extra minutes.

  • Världsledande Danfo valde IoT-lösning från Recab

    Danfo i Nora är världsledande på offentliga sanitetslösningar och de grundades av Nobelkoncernen 1969. Danfos toaletter för offentlig miljö är komplexa anläggningar där allt mer automatisering ställer höga krav på tekniken. Danfo valde Recabs produkter och tjänster för driftsäker fjärrstyrning. – Vi valde Recab tack vare den bra helhetslösningen, säger Ola Sjöstedt, projektledare på El & Automation i Nora som ansvarat för installationen i Danfos toalettbyggnader.

  • Fördjupning och fortsättningskurs i Fjärrkommunikation med ICOM OS

    Recab erbjuder en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrkommunikation. Fokus ligger på praktiska moment med ICOM OS från Insys.

15 oktober 2019 | Marknad

Utbilda dig och investera i din framtid

Recab erbjuder en utbildning för dig som vill ha kunskaperna inom industriella nätverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation. Vi går igenom terminologi, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att Du ska få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop.

Grundutbildning inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation samt Fördjupning fjärrkommunikation

Kursdatum:
Grundutbildning inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation:
•5/11 Sollentuna.  Fika och lunch ingår

Fördjupning fjärrkommunikation – utbildning för dig som genomgått grundutbildning Ethernet och nätverks-kommunikation.
•26/11 Eskilstuna. Fika och lunch ingår
•3/12 Stockholm. Fika och lunch ingår

UTBILDNING RECAB

Kort om utbildningarna: 

GRUNDUTBILDNING inom industriella närverk, IT-säkerhet och fjärrkommunikation
Vi går igenom följande områden:
• Industriell nätverkskommunikation
• IT-säkerhet
• Fjärrkommunikation

 FÖRDJUPNING i Fjärrkommunikation med ICOM OS
Vi går igenom följande områden:
• Repetition av IP-adresser, routing/Lager3
• WAN/WWAN
• Mobil uppkoppling, 2G/3G/4G/5G
• ICOM OS – grundkonfiguration
• ICOM OS – Säkerhet, VPN, brandvägg

Du får även möjlighet att prova på själv och konfigurera en del av det vi går igenom och som Du kan ha användning av direkt Du är tillbaka på Din arbetsplats. Utbildningarna hålls på svenska av vår erfarne FAE Daniel Lundén. Utbildningsmaterial på svenska ingår. Vi erbjuder platser i öppna grupper, men vi kan även skräddarsy kursen efter just Er och Ert företags egna önskemål.

 

Educate yourself and invest in your future – a new course opportunity!
Basic education in industrial networks, IT security and remote communication, and an in-depth edcuation in remote communication Recab offers an education for those who want the knowledge in industrial networks, IT security and remote  communication. We go through terminology, protocols and standards and put them in a practical context so that you get an understanding of how the different parts are connected.

 

Hör av Er för en offert eller för vidare diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa Er!
Magnus Unosson / 073-201 03 02 / magnus.unosson@recab.com
Håkan Gunnarsson / 073-201 03 01 / hakan.gunnarsson@recab.com
Örjan Axelsson / 073-076 67 27 / orjan.axelsson@recab.com